Tananyag választó:
A többjelentésű szavak
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Az SDT-n található flash a jelentés változását mutatja be a „gyűrű” és a „sárkány” szavak esetében.
1. Nézzétek meg a képsort és állapítsátok meg, milyen közös jegy kapcsolja össze a szavak egyes jelentéseit! Előfordul-e, hogy bizonyos jelentések között nehezebben megymagyarázható kapcsolat van? Melyek ezek? (Észrevételeiteket egész mondatokban fogalmazzátok meg!)
2. Gyűjtsetek a példában szereplőkhöz hasonló, többjelentésű szavakat! Állapítsátok meg, melyik lehetett a szó első jelentése, és milyen közös jegy kapcsolja ehhez a többit! Foglaljátok őket mondatba úgy, hogy egyértelmű legyen, milyen jelentésben szerepel a szó az adott mondatban! Minden szó esetében annyi mondatot alkossatok, ahány jelentést találtok!
pl.: zebra – afrikai állat
zebra – átkelőhely gyalogosoknak
Közös jegy: csíkos