Tananyag választó:
A nyelvújítás kora és dokumentumai
Eszköztár:
A feladat ismertetése

1) Nézd meg az alábbi képeket, s olvasd el a szövegrészletet!

2) A képeken három mű címlapját, illetve első lapját láthatod. Melyik műből való az idézett részlet? Ki a szerzője ennek az írásnak?

3) Milyen kapcsolatban áll a két másik képen szereplő mű a nyelvújítással?

4) A magyar nyelv főbb nyelvtörténeti korszakai közül melyikből származnak ezek a művek?

5) Gyűjts az idézett szövegből olyan részleteket, kifejezéseket, melyek bizonyítják fenti állításodat (tehát a szöveg keletkezési idejét)!

6) Mire utal a következő félmondat?

„…minden új nyelvek közt maga ez zengheti el egész tisztaságában a görög és a római lant mennyei zengzeteit…”

7) Mit jelentenek az alábbi szavak? (Ha nem tudod, nézz utána szótárban, Interneten!)

cikornyás
xenologizmus
purizmus
főnix
barbarus

8) Mit próbál kifejezni a szerző, mikor a következő hasonlattal él?

„Hamisan lépni a táncban csak annak szabad, aki táncolni igen jól tud, és akit a grácia látatlanul lebeg körül.”
Vitassátok meg az állítást! Egyetértetek ezzel a véleménnyel?