Tananyag választó:
A hivatalos stílus
Eszköztár:
A feladat ismertetése

A hivatalos stílusú szöveg elemzéséhez szükség lehet a hivatalos stílus jellemzőinek felidézésére, illetve különböző stílusú szövegek felismerésének gyakorlására.
1) Elemezd a következő hivatalos stílusú szöveget az alábbi szempontok szerint:
Műfaj
Kommunikációs szándék
Formai követelmények, szerkezet
Jellemző szófajok, szavak és kifejezések
2) Írd át a szöveget köznyelvi társalgási stílusúra!