Tananyag választó:
A hangtörvények
Eszköztár:
A feladat ismertetése

1) Milyen hangtörvényeket szemléltetnek a következő animációk? A három alakváltozatú toldalék A hangok egymásra hatása a beszédben


2) Válaszod helyességét az alábbi szövegek alapján ellenőrizheted! Ajakműködés szerinti illeszkedés Illeszkedés

3) Figyeld meg az alábbi, a mássalhangzótörvényeket bemutató ábrát! A mássalhangzótörvények ábrája
4) Mi a közös az alábbi szópárokban, s miben térnek el? Az imént látott mássalhangzótörvények közül melyeket szemléltetik?
rikkancs – rikkants
fonnyad – fonjad
pontyuk – pontjuk
5) Mi okozza a nehézséget az alábbi szavak helyesírásánál? Javítsd ki a hibás szavakat, s vizsgáld meg minden szó esetében a kérdést! Bontsd szóelemekre a szavakat! Milyen mássalhangzótörvények jutnak eszedbe a helyes illetve helytelen alakok láttán?