Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Infixum

Infixum
A szótőhöz viszonyított helyzete szerint a toldalék infixum, ha beékelődik a szótőbe. Ez a jelenség a magyartól teljesen idegen.