Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Záródó kettőshangzó

Záródó kettőshangzó
A kettőshangzókat nyitódó vagy záródó jellegük szerint osztályozhatjuk. A záródó diftongusban az első magánhangzó a nyíltabb, a második a zártabb: ao, öü, Qi, ou, pl. föüd, jou.