Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Művészi archaizálás

Művészi archaizálás
Az a folyamat, amikor az író, költő alkotásában saját korához képest egy régebbi korra utal. Ezt nem csak fogalmi és formai archaizmusokkal, hanem művekről műfajokra való utalással is elérheti. Ilyen pl.: Kölcsey Ferenc: Himnusz című alkotása, amelyben a jeremiádok történelemszemlélete érvényesül, vagy Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból, ebben a versben a krónikás énekek sajátos műfaji elemei érvényesülnek. Rímei a legősibb ragrímek. Pl.: "Iszonyú dolgok mostan történűlnek/ Népek népekkel egymás ellen gyűlnek".