Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Hiányos mondat

Hiányos mondat
A hiányos mondatból a két fő mondatrész (alany, állítmány) egyike, vagy mindkettő hiányzik. Míg az állítmány elmaradásával mindig hiányos lesz a mondatszerkezet, az alany nélküli mondatok közül csak azokat tekintjük hiányosnak, amelyekből harmadik személyű, a beszédelőzményből kiegészíthető alany marad el. Pl.: állítmány hiánya: (Milyen volt a hétvégéd?) Jó. (Mit csinálsz?) Semmit. (Mit építetek?) Homokvárat. Alany hiánya: (Peti nálunk van.) Tévét néz. (Az óvodások délelőtt játszottak.) Most alszanak. (Megkérdeztem Pétert, hogy tudja-e a választ.) Nem tudta.