Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Két nyílt szótagos törvény

Két nyílt szótagos törvény
Ha három- vagy több szótagú szavakban két nyílt, azaz rövid magánhangzóra végződő szótag került egymás mellé, akkor a második szótag elvesztette a magánhangzóját, és így megszűnt szótag lenni. A hangzókiesés miatt pedig az előző szótag magánhangzója megnyúlhatott, pótlónyúlás következhetett be. Pl.: árukut-árkut, malina-málna, varu-vár.