Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Szövegszint

Szövegszint
A nyelv legfelső szintje. A nyelvi szintek közötti mozgást az utolsó kettő (a textéma és a szöveg szintje) között is megfigyelhetjük: vannak olyan bekezdésnyi terjedelmű szövegek, amelyek már önálló, lezárt nyelvi egységként, szövegként viselkednek. Míg az alsóbb szintek egységei formai jegyekkel jórészt leírhatók, a mondat egésztől kezdve egyre inkább a tartalmi oldal játszik szerepet. Többféle nyelvészeti, többé-kevésbé önálló tudományág foglalkozik a szöveggel, pl. a szövegtan, a szöveggrammatika, a szövegszemantika, a szövegpragmatika stb.