Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Szövegelem

Szövegelem
Minden olyan összetevő, amely egy szöveg megtestesüléséhez, jelentésének kialakulásához, hatásához stb. hozzájárul. Ide sorolhatjuk tehát a nyelvi egységek (fonémák, morfémák stb) mellett a szövegfonetikai eszközöket és a pragmatikus jegyeket is.