Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Szólam

Szólam:
A szóbeli közlésben a tágabb értelemben vett, azaz a segédszókkal együtt álló lexéma, amelyet az ún. szólamhangsúly tart össze.