Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Szimbólum

Szimbólum
Jelkép, általános értelemben valamely elvont fogalom, gondolat, eszme jele, olyan tárgy, kép vagy hang, amely nem áll hasonlósági, ill. ok-okozati viszonyban jelentettjével, megegyezésen alapuló jelentése kulturális ismeretként, tanult "szabály"-ként működik. Lehet grafikus ábrázolás, mint a kereszt a kereszténység jelképe; lehet reprezentációs, mint Uncle Sam, az USA jelképe; és lehet önkényes jel, mint pl. a matematikai jelek. A stilisztikában a szimbólum a szóképek egyike (trópus). A trópusok összekapcsolódva bonyolult költői képeket alkotnak. Az egységként működő összetett képet komplex képnek is szokás nevezni. A szimbólum megjelenhet a lexémák szintjén is (pl. "Más csak levelenként kapja a borostyánt |['dicsőség'], | S neked rögtön egész koszorút kell adni." - írja Petőfi Arany Jánosnak), de a XIX. század második felétől gyakori a teljes művekre kiterjedő szimbolikus kifejezésmód. Egyes költők, írók egész művekre vagy egész művészetükre kiterjedő jelképrendszert hoznak létre. A szimbolikus versek a szimbolizmus korszakára jellemzőek.