Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Retorika

Retorika
Szónoklattan, a szónoki beszéd elmélete. Már az ókorban is tanították: Arisztotelész foglalta először tudományos rendszerbe, a rómaiaknál Cicerót tartották a legnagyobb szónoknak. A középkorban a hét szabad művészet egyike. Tágabb értelemben a prózastílus elmélete, az értekező próza válfajával foglalkozik.