Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Pöszeség

Pöszeség
A hangképzési rendellenességek teljes körét pöszeségnek nevezzük. Fajtái aszerint, hogy melyik hangok képzése tér el a szabályostól: selypesség, raccsolás, orrhangzós beszéd, a g hang hibás képzése. A pöszeség mértéke igen különböző lehet: előfordul, hogy csak néhány hangot érint (ezek többnyire azonos típusú hangok, pl. sziszegő hangok), de kiterjedhet a beszédhangok többségére is, és ezáltal érthetetlenné teheti a beszédet. Az egyes hangok képzése lehet kis mértékben torz, de módosulhat a felismerhetetlenségig is.