Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Izotópia

Izotópia:
A szöveg (megnyilatkozás) bizonyos korreferens elemei között, közös tartalmi jegyek alapján létrejövő szemantikai viszony. Izotópláncot alkothat egy főnévvel pl. egy tulajdonnév, egy felsőbb fogalmat jelentő köznév, ennek szinonimái, jelzős változatai, egyes névmások, metaforikus elnevezések stb.