Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Írásjegy

Írásjegy
Az írásnak a hangjelölésre szolgáló legkisebb elemeit írásjegyeknek nevezzük (pl.: a, k, y), az ábécé betűi ily módon a magyarban lehetnek egyjegyűek (pl.: b, n, é), kétjegyűek (pl.: ny, gy, dz), és van egy háromjegyű is: dzs. Az írásjegyek és írásjelek kombinációja alkotja mai írásunkat, amelynek szabályrendszere a helyesírás.