Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Határozórag

Határozórag
A határozóraggal ellátott névszók a mondatban határozók. Helyhatározók kifejezése (-ba/-be, -ban/-ben, -ból/ből, -ra/-re, -on/-en/-ön, -ról/-ről, -hoz/-hez/-höz, -nál/-nél, -tól/-től) határozóragokkal történik, de a szótő is befolyásolja a szó jelentését. Az -ig rag helyet (pl. félig, házig, ajtóig) vagy időt (pl. reggelig, estig, délig) is kifejezhet. A részes eset (pl. a barátnőjének adja) -nak/-nek ragja alakilag egybeesik a birtokos jelző ragjával (pl. Ildinek a ruhája). A -val/-vel, -stul/-stül a társ- és eszközhatározó ragja, a -vá/-vé az eredményhatározóé stb.