Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Határozatlan alany

Határozatlan alany
Olyan egyes vagy többes szám 3. személyű alany, amit vagy akit nem tudunk, vagy nem akarunk pontosan megnevezni. Kifejezője lehet határozatlan névmás vagy a 3. személyű igei állítmány személyragja, pl. valaki csengetett, csengettek. Vannak speciális, ún. alanytalan mondataink is, amelyekben nem is lehet kitenni az alanyt (pl. Esteledik. Havazik.).