Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Hasonló alakú szavak (paronimák)

Hasonló alakú szavak (paronimák)
A hangalaki (esetleg csak helyesírási) és rendszerint jelentésbeli meg etimológiai összefüggések alapján a kellő nyelvi ismeretek hiánya miatt könnyen összetéveszthető, de a szöveg szintjén félreértést nem okozó, a köznyelvben néha pusztán stilisztikai különbségeket mutatószavak, szóalakok (pl.: borja - borjúja, egyhangúan - egyhangúlag, helység - helyiség, tanúság - tanulság, válság - váltság, egyelőre - egyenlőre, érem - érme, felelősek - felelősök, gyámoltalan- gyámolatlan, tartam - tartalom). Nem paronimák a szöveget értelmetlenné tevő hasonló hangzású szavak (por - pór, szabó - zsabó, két - hét, megalapít - megállapít-féle párok). Ezeknek a szótípusoknak fontos szerepük van a szövegművek, különösen a szépirodalmi alkotások stílushatásának elérésében (pl.: parttalan és hallatlan, borsos és sietős, kinn és kint).