Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Félszabad morféma

Félszabad morféma
A morfémák szóelemek, a nyelvnek hangalakkal és jelentéssel rendelkező legkisebb egységei. A félszabad morfémáknak önálló hangalakjuk van, de jelentésük csak szószerkezetben válik teljessé. Ilyenek a névutók (alatt, után, felett), a névelők (a, az, egy)és az igekötők (be, ki, le).