Tananyag választó:
Fogalomgyűjtemény
Eszköztár:
Archaizmus

Archaizmus:


A nyelvben végbemenő változások miatt találkozunk az ún. archaizmusokkal, vagyis olyan régiesnek ható vagy elavult szavakkal, nyelvi jelenségekkel, amelyek egy korábbi időszak nyelvállapotára utalnak, pl. a régmúlt vagy az elbeszélő múlt igealakjai. A mindenkori élőnyelvi használathoz képest az elavuló, kipusztuló szavakat nevezzük archaizmusoknak.
Pl.: marha = kincs, vagyon.