Tananyag választó:
Vörösmarty Mihály: Szózat
Eszköztár:
A feladat ismertetése
Vörösmarty Mihály képe

Ismertesd Vörösmarty Mihály életét és pályáját, mutasd be a Szózat c. költeményt!
Kérdések:
• Ki volt Vörösmarty Mihály?
• Mi a Szózat c. költemény műfaja, hogyan jelennek a műfaji sajátosságok?
• Mit jelent a cím? Milyen körülmények között íródott a mű?
• Kihez szól a mű? Hogyan szólítja meg célközönségét a költő az első két versszakban?
• Mi a szerepe és célja a Szózat szerkezetének?
• Mire alapozza a költő az érveinek felépítését?
• Mit mutat be a 3-6. versszak?
• Mivel kapcsolatban vár döntést a költő a 7-9. versszakban?
• Milyen ellentétpárra épül a 10-12. versszak?
• Hogyan zárul a költemény?
• Mi az anafora és az antoníma? Hol jelennek meg ezek a költői eszközök a versben?
• Mi jellemzi a Szózat verselését?

Vörösmarty Mihály: Szózat

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar,
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, mellyen annyiszor
Apáid vére folyt
Ez, mellyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.


Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévi szenvedés
Kért éltet vagy halált!”

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, melly után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.
S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.