Tananyag választó:
Tóth Árpád Új tavaszig vagy a halálig című versének elemzése
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Tóth Árpád: Új tavaszig vagy a halálig. A tananyagban szereplő költő „ismeretlen” (a tankönyv által nem tárgyalt) versének önálló elemzése a tanult szempontok szerint.

Feladat:
Tóth Árpád versének elemzésével fejtse ki, hogy Szerb Antal alábbi gondolatai érvényesek-e az Új tavaszig vagy a halálig című versre is!

„A végső művészi tökéletesség és a mulandóság mindig ott lévő fuvalma adják Tóth Árpád verseinek ünnepélyes, már nem is fájdalmasan vigasztalan hangulatát. Csak egyet tehet: tisztán, egyszerűen és tökéletesen mondani örök-emberi dolgokat.” (Szerb Antal)

Az elemzés szempontjai:
A keletkezés körülményei (Új-Tátrafüred, 1925.), életrajzi vonatkozásai
Műfaja: elégia (a műfaji jellemzők bemutatása)
Verstípus: létösszegző, számvető vers.
Költői beszédmód: szubjektív. (E.sz./1.szem.)
Időszerkezet: jelen - múlt - jelen – jövő – jelen – jövő – jelen
A lírai én létállapota:
„útfélre estem”: az út-toposz variációja
„itt ülök”
„fekszem megadva”
„múltnak háttal, halállal szemközt”

A nyitó- és zárókép kulcsszava: „eltűnődöm” – „tűnődve sorsomon az isten”.
Versforma: háromsoros, kétütemű 9-es sorokból álló strófák.
Verszene: a-a-a rímképlet, általában tiszta rímekkel, erős zeneiséggel, több helyen ragrímet alkalmaz (a 2. vsz. utolsó szavai nagy nyomatékot kapnak a négyszótagos rím miatt)
A számvetés mérlege: negatív
sok fénytelenség <-> egy-két vad mámor
száz bús határ reménytelenség <-> egy-két asszony….
A jövő kilátásai: „szétszéled”, „megválik”, „új tavaszig vagy a halálig”
Képi világa: komplex kép (lassan szétszéled..) stb.
Stílushatás: impresszionizmus (pillanatnyi élmények).
Szerb Antal gondolatainak érvényessége (mulandóság, művészi tökéletesség, ünnepélyes, vigasztalan hangulat, örök emberi dolgok)