Tananyag választó:
Petrarca
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Mutasd be Petrarca életét és költészetét!
Kérdések:
• Mi tudunk Petrarca életéről és munkásságáról?
• Melyek voltak költészetének legmeghatározóbb témái?
• Hogyan hatottak költészetére az antik latin szerzők?
• Hogyan hatott költészetére Szent Ágoston és a Vallomások?
• Ki volt a múzsája? Mit tudsz róla?
• Mi ihlette a Daloskönyv megszületését?
• Hogyan építette fel a Daloskönyvet?
• Hány szonettet tartalmaz a Daloskönyv?
• Mi a szonett?
• Miből fakadtak Petrarca istenes versei? Milyen jelentőségük van ezeknek a költeményeknek?

Ti szerencsés füvek, boldog virágok…

Ti szerencsés füvek, boldog virágok,
kiken tapos mélázgató madonnám,
part, mely édes szavát figyelve andán,
szép lábának nyomát magadba zárod,

sima fácskák, friss lombbal ékes ágok,
halovány, kedves ibolyák a lankán,
sötét erdők, melyek fürödve lomhán
a Nap tüzében, oly sudárra váltok,

ó, nyájas táj, ó, tiszta, friss erecske,
mely tükrözöd szép arcát s szép szemét is,
s élő fényétől gyulsz tündökletesre,

irigylem tőletek tekintetét is!
Ne lássam itt ridegnek a lcövet se:
lángoljatok, hisz lánggal égek én is.