Tananyag választó:
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány
Eszköztár:
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány - Megoldás
Mikszáth Kálmán

A feladat megoldásának menete:
• A novella műfajának rövid bemutatása.
• Mikszáth Kálmán életének és pályájának bemutatása.
• A novella hősének bemutatása, jellemző tulajdonságainak összefoglalása, magatartásának, reakcióinak elemzése.
• A néhai bárány c. novella részletes elemzése. Az egyszerű emberek megjelenítése, a természeti jelenségek megjelenítése, az Író „kiszólásai”, a történet szerkesztése, a leíró részek és a dialógusok szerepe a novellában.
• A néhai bárány című műben a novellára jellemző jegyek összegyűjtése és bemutatása.

Palóc menyecskék