Tananyag választó:
Mesék
Eszköztár:
Mesék - Feladat

A feladat ismertetése

Mutasd be a meséket az alábbi példa segítségével!
Kérdések:
• Mi a mese műfaji meghatározása?
• Mi jellemzi a mesék hőseit?
• Mi az állatmese? Milyen mintákat testesítenek meg ezek hősei?
• Mi volt Aiszóposz meséinek célja A farkas és a bárány c. mű alapján?
• Miről szól Aiszóposz meséje?
• Mit képviselnek a mese szereplői?
• Mi a mese tanulsága?

Aiszóposz: A farkas és a bárány

A farkas megpillantotta a bárányt, amint egy folyónál vizet ivott, és valamilyen jól hangzó ürüggyel meg akarta enni. Ezért, bár fennebb állott, mégis azzal vádolta, hogy felzavarja a vizet, és nem hagyja őt inni. A bárány azt felelte, ő csak az ajka hegyével iszik, és különben is lennebb áll, és felfelé a vizet nem zavarhatja fel. Ekkor a farkas ezzel a váddal hozakodott elő:
"Ám az elmúlt évben apámat szidtad!" A bárány azt válaszolta, hogy akkor még meg sem volt születve. A farkas ekkor így szólt: "Ha az önvédelemből soha nem is fogysz ki, én mégis megeszlek téged."

Heltai Gábor: A farkasról és a bárányról

Egy farkas, igen szomjú, elméne innya a patakra. Midőn ivott volna, alátekénte a patakon nagy messze, és láta ott egy bárányt, hogy innék a patakból. Alásiete ezokáért a bárányhoz és mondá annak:
– Miért zavarod fel a vizet énnékem? Miért nem hagysz innom?
Mondá a nyavalyás bárány:
– Hogy zavaríthattam volna fel a vizet tenéked, holott ide alá ittam légyen, te kedig tova fel, honnég aláfoly ide a víz!
Mondá a farkas: "
– Micsoda? Lám szömbe mersz szökni velem?! Miért szidogatsz?
Mondá a bárány:
– Jaj, nem szidlak, jó uram. Mondá a farkas:
– Mind te, mind szüleid és minden nemzeted ellenségim voltanak én- nékem. Az apád is úgyanezen bosszúságot művelé rajtam hat hólnappal ezelőtt!
Mondá a bárány:
– E világon sem voltam én akkor!
Mondá tovább a farkas:
– Mindenütt kárt téssz! Vetésemet sem tarthatom meg miattad, mert mindenütt elrágod!
Felele a bárány:
– Hogy-hogy rághatom el vetésedet, holott nincsen fogam?
Megbúsúlván a farkas, monda:
– Pokol érne okadásoddal! Bezzeg megfüzetsz!
És ottan megfojtá s megövé.