Tananyag választó:
Költői szerepfelfogás Batsányi János verseiben
Eszköztár:
Megoldás

A feladat megoldásának menete:
A versek elolvasása után az értelmezést, elemzést kérdéssor segíti. Az SDT hivatkozott elemei új szempontokkal járulnak hozzá a versek megközelítéséhez. Az órai megbeszélés és az adott szempontsor segítik az önálló szövegalkotást, továbbá hozzájárulnak a tanulási önszabályozási képességek és az íráskészség fejlesztéséhez.


Kapcsolódó információk