Tananyag választó:
Költői szerepfelfogás Batsányi János verseiben
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Olvasd el Batsányi János A franciaországi változásokra és A látó című verseit, majd válaszolj az alábbi kérdésekre!
1) Miféle költői szerepfelfogás körvonalazódik a versekben?
2) Milyen jövőképet festenek e versek?
3 ) Mi jellemzi a versek retorikáját?
4) Mitől nyerik erejüket, energikusságukat e költemények?
5) Milyen hasonlóságokat mutat Delacroix képe a versek világával? A szabadság géniusza vezeti a népet
6) Mennyiben befolyásolják – befolyásolják-e egyáltalán – véleményed szerint történelmi ismeretek a versek megértését? (A történelmi események felidézését szolgálja az alábbi szöveg és képanyag.)
Beszéljétek meg közösen válaszaitokat!
A két vers – s az órán megbeszéltek – alapján mutasd be Batsányi költészetfelfogásának, képi világának sajátosságait egy rövid, két oldalas esszé keretében!
Az esszé megírásakor tartsd szem előtt a következő irányelveket:
- a feladat szövegében megadott szempontok kellő mértékű kifejtése
- a témával kapcsolatos állásfoglalás megfogalmazása
- saját állítások alátámasztása, idézés
- koherens szövegszerkezet, arányosság, tagoltság
- változatos szóhasználat, világos és lényegre törő előadásmód
- az esszé műfaji követelményeihez igazodó stílus
- rendezett íráskép
Munkád elkészültével olvasd el esszédet, s ellenőrizd magad: milyen mértékben tudtál megfelelni a fenti elvárásoknak!