Tananyag választó:
Kölcsey Ferenc: Himnusz
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Ismertesd Kölcsey Ferenc életét és pályáját, mutasd be a Himnusz c. költeményt!
Kérdések:
• Ki volt Kölcsey Ferenc?
• Mi a Himnusz c. költemény műfaja, hogyan jelennek a műfaji sajátosságok?
• Mi a Himnusz történelemszemléletének lényege?
• Hol jelenik meg az imádság a Himnuszban? Mi az imádságban megjelenő legfőbb érv?
• Mi szerepel a 2-3. versszakban?
• Mi szerepel a 4-6. strófában?
• A hetedik versszak mit ábrázol, milyen költői eszközöket használ a költő?
• A két szakasz hogyan viszonyul egymáshoz?
• Milyen költői eszközt használ Kölcsey a nemzeti büszkeség kifejezésére?
• Mi a hiperbola és a paradoxon? Hol jelennek meg ezek a költői eszközök a versben?
• Vizsgáld a költemény rímszerkezetét!

Kölcsey Ferenc: Himnusz
A magyar nép zivataros századaiból

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában.
Bércre hág és völgybe száll
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.

Vár állott: most kőhalom;
Kedv söröm röpkedtek:
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt:
Megbünhödte már e nép
A múltat s jövendőt!