Tananyag választó:
Karinthy novellájának és Kosztolányi versének adott szempontú összehasonlító elemzése
Eszköztár:
A feladat ismertetése

1. Olvasd el Kosztolányi Dezső: Boldog szomorú dal c. költeményét, és tanulmányozd át az SDT-n található multimédiás elemzési táblázatot! Az információk alapján foglald össze röviden, milyen élethelyzetet rögzít a vers? Milyen ellentmondásos érzéseket fejez ki?
2. Olvasd el Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel című novelláját! A Kosztolányi-vers elemzési táblázata mintájára készíts hasonlót a novellához!
3. Írj összehasonlító elemzést a két műről abból a szempontból, hogyan jelenik meg bennük a felnőtt férfi önvizsgálata, ifjúkori vágyaival való szembenézése, jelenkori életének, karrierjének értékelése! (A hasonlóságok mellett figyelj a művek különbségeire is!)