Tananyag választó:
Karinthy Frigyes: Tanár úr, kérem
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Karinthy Frigyes Tanár úr, kérem című novelláskötetének összehasonlítása Kosztolányi Dezső A szegény kisgyermek panaszai című verseskötetével!

Feladatok:

Keressetek szempontokat a két kötet összevetéséhez!
A keletkezés éve
Életrajzi előzmények
Műfaji jellemzők
Téma
Szerkezet
Filozófiai hatás
Hangvétel

Gyűjtsétek össze a hasonló vonásokat és a különbségeket!
Hasonlóságok:
• tematikus hasonlóság: vissza a gyerekkorba
• szerkezet: a költői/írói beszédmód szempontjából keretes (az első és az utolsó megszólaláskor a felnőtt beszél, közte pedig a gyerek szerepében, egyes szám első személyben)
• a freudizmus hatása: a gyerekkort az ártatlanság korának tekinti. A szorongások és elfojtások megjelenését is ábrázolja.
• nosztalgia a gyerekkor iránt

Különbségek:
• A keletkezés éve 1916, 1910
• Életrajzi előzmények
• Műfaji jellemzők: novellafüzér, verseskötet
• Téma: a kamaszkor, iskola megidézése; a kisgyerekkortól a nagyobb gyerekkorig, a család, a játék, a betegség, a halál, a lányok.
• Szerkezet: a helyszín, az idő és a szereplők egysége tartja össze az egyébként önálló történeteket. A lírai én ráeszmélése az őt körülvevő világ különböző jelenségeire: a szerkezeti vezérfonal.
• Hangvétel: humoros; elégikus – játékos

Hasonlítsd össze Karinthy A lányok című novelláját és Kosztolányi A rosszleányok és A húgomat a bánat eljegyezte kezdetű versét!


Magyarázat

A feladatot csoportmunkában a legcélszerűbb megoldani, de egyes részletei egyéni feladatként vagy számonkérésként is megoldhatók.