Tananyag választó:
Karinthy Frigyes paródái
Eszköztár:
Megoldás

3. ismétlés, szimbolikus szóösszetételek, indulatszavak, ostorozó magyarszemlélet, én-mítosz.
4. Új vizeken járok
5. túlzás, torzítás, negatív töltésű szavak
6. fekete, hajó, ország, Hortobágy, ugar
7. sorismétlés, párbeszéd, ti <-> én szembeállítása
8. túlzás, torzítás: negatív töltésű szavak
9. A szegény kisgyermek panaszai
10. Mint aki a sínek közé esett
11. impresszionizmus
12. „Úgy lépek vissza…”
13. irodalmi tabu-téma, eufemisztikus tálalás


Segítő információk

A paródia (görög paródeo 'dalt gúnyosan, eltorzítva előadni') valamely jól ismert mű, műfaj vagy stílus gunyoros, komikus hatású utánzása; célja a komikus hatás kiváltása, a nevettetés. Szerzője valamely mű formai jegyeit utánozza, annak tartalmától elválasztva. A stílust megfosztja funkciójától, rámutat jellegzetességeire, így kelt nevetést. Karinthy Frigyes Így írtok ti, 1912 című, napjainkban is igen népszerű paródiagyűjteménye nemcsak szerzők modorát utánozza, hanem műfajokét, irányzatokét is.


Kapcsolódó információk

Az Így írtok ti című kötet előszava:
„Célozni tanulnak a katonák egy káplár vezetése mellett. Nem valami fényesen megy a dolog. A káplár dühösen szidja regrutáit, aztán kikapja a puskát egyiknek a kezéből, mikor éppen megint elhibázta.
- Szamarak – kiabál a káplár -, tudtok ti lőni! Adjátok ide azt a puskát! Ide nézzetek!
Céloz és hetykén lő. De nem talál. Egy percre zavarba jön. Aztán mérgesen rámordul az egyik katonára:
- Így lősz te!
Megint céloz. Nem talál. Egy másikhoz fordul:
- Így lősz te!
És így tovább. Végre kilencedszer talál. Mellére üt:
- És így lövök én!
*
A kilencedik lövés még késik. A káplár keze még reszket, de szemei egy árnyalattal már tisztábban látják a célt.”