Tananyag választó:
Juhász Gyula
Eszköztár:
Juhász Gyula - Megoldás
Juhász Gyula

A feladat megoldása

A feladat megoldásának menete:
• Juhász Gyula életének és pályájának bemutatása.
• A magány és rezignáltság hatásának megjelenése Juhász Gyula költészetében.
• A táj és a szerelem szerepének jelentősége Juhász Gyula költészetében.
• A vers érzelmi, hangulati, zenei egységének bemutatása.
• A lírai-én megjelenésének bemutatása: az utolsó két a költő azonosul a magányos tiszai hajókkal.
• A tavasz, nyár és az ősz szerepének bemutatása a költeményben.
• Három strófa azonos szerkezetének bemutatása: hasonlatokra és szinesztéziákra épül mindhárom, amit az alkalmazott keresztrímek is erősítenek.

Holnap
Sárvári Anna