Tananyag választó:
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Eszköztár:
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai - Feladat

A feladat ismertetése

Mutasd be a romantikus regényt és elemezd Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényét!
Kérdések:
• Ki volt Jókai Mór?
• Mi jellemzi a romantikus regényt?
• Mi jellemzi a romantikus regények hőseit?
• Mi A kőszívű ember fiainak pontos műfaji meghatározása?
• Mi jellemzi a mű szerkezetét és hangvételét?
• Miért jelentős Baradlay Kazimír szerepe a regényben?
• Mi a jelentősége Mária (Baradlay Kazimír felesége) szerepének a regényben?
• Hogyan jellemezhető Baradlay Ödön, Richárd és Jenő figurája?
• Mi jellemzi a regény pozitív és negatív szereplőit?
• A regény végkifejlete miben hordozza a romantikus jegyeket?