Tananyag választó:
Életszemléletek szembenállása Thomas Mann Tonio Kröger című elbeszélésében
Eszköztár:
A feladat ismertetése

A feladat során a novellában előforduló eltérő értékítéletekkel fogsz foglalkozni.

1) Milyen két világ, eltérő életfelfogás helyezkedik szembe egymással a műben? Kik képviselik ezeket? Mi módon fejezi ki és hangsúlyozza az elbeszélő a különbözőségeket? (Nevek, külső- belső tulajdonságok, gondolatok, cselekedetek stb.) Keress szöveghivatkozásokat a műből!

2) Hogyan kapcsolódik a mű eszmevilága Thomas Mann más műveinek eszmevilágához? Kik képviselik ugyanezeket az értékeket a Buddenbrook ház vagy a Varázshegy című regényekben?

3) Válassz ki egy szereplőt, és írj róla rövid jellemzést egy másik szereplő szemszögéből! Ügyelj a szereplőhöz illő megfelelő hangvételre és kifejezésmódra!
Ha kész vagy, olvasd fel a többieknek!