Tananyag választó:
Szilágyi Domokos: Héjjasfalva felé – komplex verselemzés
Eszköztár:
A feladat ismertetése

A következőkben egy vers több szempontból történő komplex elemzésére láthatsz példát.

Szilágyi Domokos 1) Keresd meg Szilágyi Domokos: Héjjasfalva felé című versét, és elemezd tartalmilag és formailag egyaránt!
Szilágyi Domokos: Héjjasfalva felé

2) Milyen más irodalmi művekre és szerzőkre találsz utalásokat, rájátszásokat a műben? Milyen intertextuális elemeket fedezel fel benne? Hogyan módosítja ez számodra a vers értelmezését, értelmezési lehetőségeit?

3) Olvasd el Szilágyi Domokos életrajzát, nézz utána a mű lehetséges életrajzi hátterének! Milyen elképzeléseid nyertek megerősítést általa? Miben változott számodra a mű értelmezési horizontja? Szilágyi Domokos élete, művei

4) Olvasd el Jobbágy Károlyné és Cserhalmi Zsuzsa: Egy vers – három értelmezés (Sz. D.: Héjjasfalva felé) című elemzését a műről
= Mtan. 1989. 4-6. szám 145-156. old., vagy keress más elemzéseket! Egyetértesz velük? Változott számodra a mű mondanivalója¬?

5) Írj egy elemzést a műről, a neked leginkább tetsző szemszögből, esetleg több nézőpont, értelmezési lehetőség vegyítésével, vagy reflektálj egy általad olvasott műelemzésre! A hangsúly az egyediségen van!