Tananyag választó:
Csokonai Vitéz Mihály Dorottya című vígeposza és az eposz műfaji hagyománya
Eszköztár:
A feladat ismertetése

1) Az alábbi gyűjtemény segítségével elevenítsd fel az eposzi állandókról tanultakat!
2) Olvasd el Csokonai Dorottyájának két idézett részletét, s jegyezd fel (példákkal), a fent felsoroltak közül mely eposzi kellékeket találtad meg e szövegrészekben! Beszéljétek meg megoldásaitokat!
3) Alkossatok három fős csoportokat. Készítsetek 4 oszlopos táblázatot. Olvasmányaitok, korábbi tanulmányaitok alapján beszéljétek meg közösen, milyen műfaji jellemzői vannak az eposznak, s írjátok be ezeket a jellemzőket táblázatotok első oszlopának soraiba. Ezután - az első oszlop szempontjaihoz igazodva - egyikőtök gyűjtse össze az ókori eposz (ez kerüljön majd a második oszlopba), másvalaki a barokk eposz (ez kerüljön majd a harmadik oszlopba), s megint más – a Dorottya alapján – a vígeposz jellemzőit (ez kerüljön majd a negyedik oszlopba). Írjatok példákat, idézzetek szövegrészleteket is (használjátok szöveggyűjteményeteket vagy az Internetet)! Ha elkészültetek, egyesítsétek gyűjtőmunkátok eredményét!
Beszéljétek meg: mi minden járul hozzá ahhoz, hogy az eposz „víg, komikus legyen”!

Kapcsolódó információ:


Az anyaghoz kapcsolódó kiegészítő információk: