Tananyag választó:
Babits: Magamról című versének szemiotikai-strukturalista elemzése
Eszköztár:
A feladat ismertetése

A tevékenység során a strukturalista-szemiotikai szempontú verselemzéssel ismerkedsz meg.


1) Olvasd el József Attila Gyöngy című versét! Hogyan értelmezed a verset? Melyek a legjellemzőbb tulajdonságai, amelyek alapján elemezni kezdenéd?

2) Olvasd el Cseke Zsuzsa Anikó Így él a vers című munkáját, melyben egy vers strukturalista és szemiotikai elemzésére látsz példát. Mi volt az elemzés központi motívuma? Milyen szinteket vizsgál meg a szerző? Hogy járul hozzá mindez a vers jelentésmezejéhez?

3) Olvasd el Babits Magamról című versének I. részét, a Nel mezzot, és elemezd strukturalista és szemiotikai szempontból!

4) ) Otthon vedd elő még egyszer a verset, és nézd meg, hogy mi mindennel tudnád még kiegészíteni! Ha van kedved, végezd el az egész vers elemzését! Küldd el a végleges elemzésedet tanárodnak!