Tananyag választó:
Az ősz motívuma Kosztolányi Dezső Számadás kötetében
Eszköztár:
A feladat


Feladatok:

Keressetek szempontokat a három vers összehasonlításához!

• Műfaji szempontból: Mutassátok be a dal, az elégia és a haiku műfaji jellemzőit! Melyikek ismerhetők föl a vizsgált művekben?
• Jellemezzétek a költői beszédmódot a három műben!
• Mi az a közös motívum, amely mindhárom szöveg központi eleme?
• Figyeljétek meg a színszimbolika jelentését a három versben!
• Hasonlítsátok össze a három mű versformáját!
• Mutassátok be a mondatszerkesztés és a modalitás jellemzőit a vizsgált szövegekben!
• Keressétek ki a különböző költői képeket a három versből, és értelmezzétek őket!
• Vizsgáljátok meg, hogy a betegségtünetek milyen módon fejeződnek ki a művekben!
• Fogalmazzátok meg a három szöveg jelentésbeli különbségét!

Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli

Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli


Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket
üvegtálon. Nehéz, sötét-smaragd
szőlőt, hatalmas, jáspisfényü körtét,
megannyi dús, tündöklő ékszerét.
Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról,
és elgurul, akár a brilliáns.
A pompa ez, részvéttelen, derült,
magába-forduló tökéletesség.
Jobb volna élni. Ámde túl a fák már
aranykezükkel intenek nekem.

Kosztolányi Dezső: Vörös hervadás

Kosztolányi Dezső: Vörös hervadás
Erdő,
dércsípte lombod ájultan vonaglik.
Meghalsz,
reád lehelt a vörös hervadás.
De mért e vidám pompa? Mért
öltözködöl halál előtt a fényes
bíbornokoknak, részeg szeretőknek,
ifjú dühnek, kigyulladt lázadásnak
harsány színébe?
Oly ünnep-e zsibbadni, elfeledni
lármás kirándulókat és rigókat,
vizek zaját,
az élet édes-olcsó csengetyűit?
Olyan jó nem élni?
Örülsz?

Kosztolányi Dezső: Októberi táj

Kosztolányi Dezső: Októberi táj


Piros levéltől vérző venyigék.
A sárga csöndbe lázas vallomások.
Szavak. Kiáltó, lángoló igék.