Tananyag választó:
Az ókor hőseposzai
Eszköztár:
Az ókor hőseposzai - Megoldás
Homérosz apoteózisa

A feladat megoldásának menete:
• A főbb fogalmak tisztázása (epika, eposz, hősköltemény, homéroszi eposz, eposzi kellékek).
• A szerző bemutatása (az Iliász és az Odüsszeia írói és a művek világképe).
• A források alapján a versforma elemzése, az időmértékes verselés és a hexameter bemutatása.
• Az eposzi kellékek és szerkezeti elemek összegyűjtése és magyarázata.
• Az 1. és 2. forrás feldolgozása segítségével az isteni segítségkérés bemutatása a homéroszi eposzokban.

Homérosz