Tananyag választó:
Az ókor hőseposzai
Eszköztár:
Az ókor hőseposzai - Feladat

Feladat ismertetése

Mutasd be a homéroszi eposzt!
Kérdések:
• Mit jelent a homéroszi eposz fogalma?
• Melyik műnembe sorolható a homéroszi eposz?
• Mi az eposz fogalma?
• Melyek a homéroszi eposzok?
• Ki volt Homérosz?
• A homéroszi eposz versformájának bemutatása az 1. forrás alapján.
• Melyek a homéroszi eposzokban állandóan előforduló elemek?
• Milyen szerkezeti egységekre bonthatók a homéroszi eposzok?
• Az 1. és a 2. forrás alapján mi az invokáció, kik a múzsák?

Iliász - első 7 sor
Istennő, haragot zengj, Péleidész Akhileuszét,
vészest, mely sokezer kínt szerzett minden akhájnak,
mert sok hősnek erős lelkét Hádészra vetette,
míg őket magukat zsákmányul a dögmadaraknak
és a kutyáknak dobta. Betelt hát Zeusz akaratja,
attól kezdve, hogy egyszer szétváltak civakodva
Átreidész, seregek fejedelme s a fényes Akhilleusz.

Odüsszeia - első ének
Férfiuról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygott
s hosszan hányódott, földúlván szentfalu Tróját,
sok nép városait, s eszejárását kitanulta,
s tengeren is sok erős gyötrelmet tűrt a szivében,
menteni vágyva saját lelkét, társak hazatértét.
Csakhogy nem tarthatta meg őket, akárhogy akarta:
mert önnön buta vétkeikért odavesztek a társak,
balgák: fölfalták Hüperíón Éeliosznak
barmait, és hazatértük napját ő elorozta.
Istennő, Zeusz lánya, beszélj minekünk is ezekből.