Tananyag választó:
Az időmértékes verselés
Eszköztár:
Megoldás

A feladat megoldásának menete:
• Az elégia műfajának, formai, tartalmi meghatározása. Az elégia hangvételének ismertetése.
• A Szeptember végén című vers születésének körülményei.
• A Szeptember végén című versben az elégia tartalmi, formai és esztétikai jegyeinek megjelenése. A költői eszközök vizsgálata.
• A versben szerepelő párhuzamra épülő ellentétpár kifejtése, magyarázata.
• Az időmértékes verselés definiálása. A rímek szerepének meghatározása.
• A verslábak definiálása. A jambus, a trocheus, az anapesztus, a daktilus, a spondeus és a pirrikhius meghatározása.
• A Szeptember végén című költemény verselésének meghatározása, a benne szereplő verslábak vizsgálata.


Kapcsolódó információ

Hollósy Simon: Tavaszi hangulat