Tananyag választó:
Az időmértékes verselés
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Mutasd be az időmértékes verselést és az elégia műfajának sajátosságait Petőfi Szeptember végén című költeménye segítségével!
Kérdések:
• Melyek az elégia műfajának legfőbb sajátosságai?
• Hogyan jelennek meg az elégia műfaji sajátosságai a Szeptember végén című versben?
• Milyen esemény ihlette Petőfit a Szeptember végén című vers megírására?
• Milyen párhuzamot von a költő az évszakok változása és a szerelem között?
• A megjelenő ellentétet milyen képekkel rajzolja meg Petőfi?
• Milyen költői jelzők jelennek meg a költeményben?
• Mi az időmértékes verselés? Mi adja az időmértékes verselés alapját?
• Mik a verslábak? Melyek a leggyakrabban előforduló verslábak?
• Mi a rímek szerepe az időmértékes verselésben?
• Mit tudsz a Szeptember végén című költemény verseléséről?

Petőfi Sándor: Szeptember végén

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.

Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet...
Ülj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?

Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,

Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!