Tananyag választó:
Megoldás

A feladat megoldásának menete:
• A műnem és a műfaj fogalmának meghatározása.
• Az epika műnemének legfőbb tartalmi, formai, esztétikai jellemzőnek bemutatása.
• Az epikai művek csoportosítása: a nagyepika, a kisepika, a verses epika és a próza bemutatása.
• Példák gyűjtése az epikába tartozó műfajokra és művekre.