Tananyag választó:
Az epigramma
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Mutasd be az epigramma műfaját példák segítségével!
Kérdések:
• Melyik műnembe sorolható az epigramma?
• Melyek az epigramma műfajának legfőbb sajátosságai?
• Milyen témái lehetnek az epigrammáknak?
• Mi az epigramma versformája?
• Miből épül fel a disztichon? Milyen verslábakból állnak ezek a sorok?
• Mi a cezúra?

1. Catullus: Gyűlölök és szeretek

Gyűlölök és szeretek. Kérded tán, mért teszem én ezt.
Nem tudom, érzem csak: szerteszakít ez a kín.

2. Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!