Tananyag választó:
Megoldás

A feladat megoldásának menete:
• Az elégia műfajának, formai, tartalmi meghatározása. Az elégia hangvételének ismertetése.
• Csokonai Vitéz Mihály életének és pályájának bemutatása.
• A Reményhez című versben az elégia tartalmi, formai és esztétikai jegyeinek megjelenése. A költői eszközök vizsgálata.
• A megszemélyesített „Remény” bemutatása, jellemzése a versben.
• A reménytelenség, csalódottság, a halálvágy megjelenésének bemutatása a költeményben. A halálvágy érzékeltetésére használt költői kifejezések vizsgálata.
• A 2. és a 3. versszak között fennálló ellentét bemutatása: az évszakok és a természet képeinek segítségük hívása a lelki folyamatok ábrázolásához.
• A végső lemondás megjelenésének bemutatása a költemény végén.


Kapcsolódó információ

Csokonai Vitéz Mihály képe