Tananyag választó:
Az akkád teremtésmítosz és napjaink mítoszai
Eszköztár:
Megoldás

A feladat megoldásának menete:
A feladat első négy részfeladatát pármunkában érdemes elvégezni. (A pármunka alkalmat ad a differenciált fejlesztésre is.) E feladatok az SDT-ben megtalálható szövegforrásokra épülnek, a hivatkozott honlap az akkádok történelmét, kultúráját mutatja be – kiegészítésképpen.
A szövegalkotási feladat az emelt szintű írásbeli érettségi Reflektálás egy jelenségre című feladattípusát gyakoroltatja. Az önálló szövegalkotási munka megkezdése előtt érdemes az ötletbörze módszerét alkalmazni a fontosabb szempontok, tartalmi elemek összegyűjtéséhez.