Tananyag választó:
Ady Endre
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Mutasd be Ady Endre életét és költészetét!
Kérdések:
• Mi tudunk Ady Endre életéről?
• Miben jelentett újat Ady Endre költészete a magyar irodalomban?
• Milyen ars poetikát fogalmaz meg Ady A Góg és Magóg fia vagyok én… kezdetű versében.
• Milyen újítások jelentek meg Ady Endre költészetében verselés szempontjából (A Góg és Magóg fia vagyon én… című vers vizsgálata alapján)?
• Milyen új stílusirányzat jelei jelennek meg Ady Endre költészetében?
• Hogyan jelennek meg ezek a szimbolizmus jegyek A magyar messiások című költeményben?
• Milyen költői eszközök jelennek meg a Párizsban járt az ősz című költeményben? Milyen a vers hangvétele?

Góg és Magóg fia vagyok én...

Góg és Magóg fia vagyok én,
Hiába döngetek kaput, falat
S mégis megkérdtem tőletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

Verecke híres útján jöttem én,
Fülembe még ősmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél betörnöm
Új időknek új dalaival?

Fülembe forró ólmot öntsetek,
Legyek az új, az énekes Vazul,
Ne halljam az élet új dalait,
Tiporjatok reám durván, gazul.

De addig sírva, kínban, mit se várva
Mégiscsak száll új szárnyakon a dal
S ha elátkozza százszor Pusztaszer,
Mégis győztes, mégis új és magyar.
A magyar Messiások

Sósabbak itt a könnyek
S a fájdalmak is mások.
Ezerszer Messiások
A magyar Messiások

Ezerszer is meghalnak
S üdve nincs a keresztnek
Mert semmit se tehetek,
Óh, semmit se tehettek.

Párisban járt az Ősz

Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.

Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.

Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.