Tananyag választó:
A széphistória
Eszköztár:
A széphistória - Feladat

A feladat ismertetése

Mutasd be az Árgirus széphistóriája című művet, illetve a széphistória műfaját!
Kérdések:
• Melyik műnembe sorolható a széphistória?
• Mi jellemzi a széphistória műfaját?
• Mit tudunk az Árgilus széphistóriája szerzőjéről?
• Hány szerkezeti egységből épül fel a mű?
• Miről szól a mű, milyen kalandokon megy keresztül a főhős?
• Milyen meseelemek jelennek meg a költeményben?
• A forrás alapján hogyan jellemzi a szerző a főszereplőket?
• A forrás alapján milyen a széphistória verselése?

História egy Árgirus nevű királyfiról... részletek

Árgirus királyfi bemutatása
27.Tekintetes ifjú az Árgirus vala,
Nagy ékes beszédű, szép termetű vala,
Szép ékes erkölccsel felruházva vala,
Miért az országban neki híre vala.
[…]
37.Szép egyenes teste az ifjúnak vala,
Idejének szintén virágjában vala,
Úrfi módra termett, vitézi járása,
Minden dolgaiban tökéletes vala.
38. Nem fölötte karcsú, közép ember vala,
Kiterjedt fehér szép sima ő homloka,
Két fekete szeme, szép piros orcája,
Tekintetre méltó, kívánatos vala.

A tündérlány bemutatása
48.Hallhatatlan mely szép ez a leány vala,
Nyelvével az ember azt meg nem mondhatja,
Emberi kéz azt meg nem írhatja,
Az ő szép termetit, mely drága szép vala.
49.Júnó, Pallas, Vénus, Didó és Minerva
Ezzel nem ér vala, nimfáknak soksága,
Sem a szép Sybillák, sem éneklő Músák:
Ékes tekinteti mert mind felülmúlja.
50.Aranyszínű haja földig terjedt vala,
Éjszaki időn is ugyan fénylik vala,
Nyoszolya nagy részét árnyékával tartja,
Fénylik gyenge testén testszínű ruhája.
51.Termete szép karcsú, magas állapotja,
Fejér az ő teste, mint hattyúnak tolla,
Istenasszony módra termett ábrázatja,
Gyenge, ékes, lassú zengedező szava.

A kert leírása
130.Reggelt alig várja, Árgirus felkele,
A megmondott helyre inasával méne,
A szép drága kertet mikoron elérte,
Lassan az ajtaján a kertnek beméne.
131.Csuda ékességét a kertnek csudálja,
Szép folyó forrásra a kertben talála,
Mint egy olvasztott réz, olyan színű vala,
A helynek is nevét arról híják vala.
132.Zöldellő borostyán kertet környülfogta,
Cyprus és puszpánggal a kert teljes vala,
Pirosló narancsfák a kertben plántálva,
Liliom virágok nevelkednek vala.
133.Kertnek közepiben sok szép fák valának,
Szagos balzsamomfák szépen illatoznak,
Szép kiterjedt sűrű nagy magas cédrusfák
Napnak fénye ellen árnyékot tartanak.
134.Egy szép tiszta forrás fának árnyékában
Szépen hömpölyögvén, földből felbuzogván,
Szép lassú folyással kertben széjjelfolyván,
Gyenge szép pázsitot mindenütt áztatván.
135.Drága szép nyoszolya ott a kertben vala,
Szép gyenge fátyollal beburított vala,
Mindennap a leány abban nyugszik vala,
Szép leveles fáknak hűvös árnyékába.